Nagadosu Chushingura (1962) Kunio Watanabe

Nagadosu Chushingura (1962) Kunio Watanabe